• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Ovdje možete preuzeti raspored studenata za polaganje praktičnog dijela ispita iz kolegija Fizioterapija III.