• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Predavanja kod prof. dr. sc. Mile Ćavara iz predmeta Osnove motoričkih transformacija koja su trebala početi u ponedjeljak, 5. prosinca 2022. s početkom u 16,00 sati prebacuju se za isti dan s početkom u 9,00 sati.