• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology

Otvoren je natječaj za stipendiranje jednotjedne mobilnosti osoblja Sveučilišta u Mostaru za držanje nastave ili trening (1 stipendija) u okviru Erasmus+ KA171 programa razmjene za Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. Mobilnost se treba ostvariti do 31. srpnja 2024., a nastavno ili administrativno osoblje Ekonomskog, Pravnog ili Fakulteta zdravstvenih studija može se prijaviti na natječaj.  

 • Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti do 30.01.2023. na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:
 1. CV ili novu verziju
 2. Prijavni obrazac - potpisan,
 3. Motivacijsko pismo (hrvatski ili engleski jezik),
 4. Ugovor o mobilnosti za držanje nastave ili trening popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi (privitak),
 5. Pozivno pismo potpisano od stane odgovarajuće sastavnice Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
 6. Potvrđeni plan mobilnosti od strane Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru za držanje nastave ili trening
 7. Kopija putne isprave.

Sastavni dio ovog Natječaja su tablice kriterija za držanje nastave ili trening sukladno kojima će biti vrednovane zaprimljene prijave.

Napomena:

 • Prijavu je potrebno poslati u PDF formatu za svaku točku zaseban dokument. 
 • Prilikom odabira prednost će imati kandidati s manjim brojem prethodno ostvarenih mobilnosti.
 • Nepotpune prijave kao i one dostavljene izvan zadanog roka neće se uzeti u razmatranje.