• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

U sklopu Globalnog tjedna Javnog zdravlja 2023. u Ljubljani održani su Slovenski dani
sanitarnog inženjerstva na kojima je sudjelovala Ana Planinić, mag. sanit. ing; asistentica na
Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Asistentica Planinić predstavila je rad pod nazivom „Determination of the genotoxicological
effect of formaldehyde on DNA by Comet test and preventive role of the Environmental
public health professionals“
Sažetak radova koji su predstavljeni na kongresu biti će objavljeni u zbirci
recenziranihsažetaka koja će biti unesena u sustavu COBISS i slobodno dostupna u
digitalnom repozitoriju znanstvenih organizacija DiRROS.