• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Kineziološka analiza ramenog obruča - dr. sc. Nebojša Nešić, prof. struč. studija - predavanje

U okviru Erasmus+ mobilnosti na Fakultetu zdravstvenih studija održana su dva stručna predavanja nastavnika sa Veleučilišta „Lavoslav Ružička“.  Dr. sc. Nebojša Nešić je u okviru prvog predavanja upoznao prisutne studente sa zglobovima, ligamentima i mišićima koji čine rameni obruč. Studentima fizioterapije je ukazana važnost razlikovanja uloge svakog pojedinačnog zgloba kao i obruča u cjelini. Tijekom procesa rehabilitacije nužni su pokreti svakog zgloba, ali za uspješnu fizioterapiju poznavanje uloge svakog mišića i njihova međusobna koordinacija i međuovisnost važni su za funkcioniranje i distalnih segmenata posebno šake, njene grube i fine motorike. Studenti su imali priliku čuti drugačiji pristup kineziološkoj analizi pokreta uz korištenje aplikacije koja pojednostavljuje razumijevanje biomehanike ramenog zgloba te prikazuje ligamente i mišiće bitne u stabilizaciji i pokretima ramenog zgloba.

Fizioterapijska procjena mišićno-koštanog sustava u trudnoći - dr.sc. Vesna Šeper, v.pred. - predavanje

Dr. sc. Vesna Šeper je u okviru drugog predavanja istakla fizioterapijsku procjenu koja je prva stepenica prema izradi dobrog programa fizioterapije i uspješnoj rehabilitaciji. Studenti su imali priliku upoznati koje su sastavnice fizioterapijske procjene u specifičnim stanjima kao što je trudnoća. Koje je optimalno vrijeme za procjenu, koje testove koristiti i što oni znače. Koje su mjere opreza te koje upitnike koristiti u procjeni spremnosti trudnice za provođenje tjelesne aktivnosti. Kako procjeniti bol i kako tumačiti skale za procjenu boli. 

Predstavnici fakulteta su održali radni sastanak sa kolegama iz Vukovara te su razmatrane mogućnosti buduće suradnje u području edukacije studenata fizioterapije.