1.SIMPOZIJ s međunarodnim sudjelovanjem TEMA: PREVENCIJA I KONTROLA BOLNIČKIH INFEKCIJA

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology