• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Porodništvo ili primaljstvo jedna je od najstarijih medicinskih struka. U povijest primaljstva stoljećima je ugrađivano iskustvo i vještina brojnih primalja, a kasnije i njihova nastojanja da svojim školovanjem pridonesu kvalitetnijem radu i boljem statusu struke. Prateći povijesni razvoj društva i medicine, može se jasno uočiti da su zakonodavstvo, broj primalja i briga o rodiljama bez sumnje bili jedan od znakovitih pokazatelja razvojnog stupnja pojedine sredine, naroda pa i čitave epohe.

Razlozi pokretanja sveučilišnog preddiplomskog studija primaljstva

 

Prema preporukama i standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Europske zajednice, a s obzirom na veliki napredak perinatalne medicine, uvođenje mnogih novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, na svim razinama perinatalne zaštite potrebne su stručne i obrazovane primalje. Također, u procesima primaljske njege uvedeni su visoki tehnološki standardi. K tomu još, prema znanstvenim spoznajama koje su rezultat brojnih istraživanja tijekom zadnja dva desetljeća, perinatalno razdoblje odredi čovjeka za cijeli život- znanstveno utemeljeno povezivanje kroničnih oboljenja u odrasloj dobi (metabolički sindrom, kronična hipertenzija, šećerna bolest tip 2. s perinatalnim razdobljem. U skladu s tim, zdravstvo u Bosni i Hercegovini treba visokoobrazovane primalje koje će vladati specifičnim znanjima i vještinama primaljske njege, ali i područjem upravljanja i rukovođenja, javnog zdravstva i školstva.  Kako danas u BiH obrazovanje u području primaljstva uključuje samo srednjoškolstvo obrazovanje „primalja“  ne zadovoljava potrebnu visoku razinu primalja, a  suvremena Europa i ostali razvijeni svijet srednješkolsko obrazovanje primalja ne prepoznaje.

 

U Bosni i Hercegovini postoji i ozbiljan manjak primalja. U pojedinim regijama bilježi se višegodišnji prekid kontinuiteta školovanja primalja. Fakultet zdravstvenih studija u Mostaru naravno ne može u cijelosti riješiti problem manjka primalja u našoj državi, ali može i mora pomoći da primalje dobiju napokon mogućnost edukacije na sveučilištu radi stjecanja fakultetske – sveučilišne diplome, po uzoru na razvijene europske zemlje.