• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology

reddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Studij sanitarnog inženjerstva proučava rješavanje javno-zdravstvenih problema.

U tu svrhu izrađen je program studija koji obuhvaća sve segmente eko-sustava i čimbenike koji utječu  na zdravlje ljudi.

U suradnji s drugim zdravstvenim profilima treba uočavati, definirati i sanirati čimbenike okoline, koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu, te provoditi opće i ciljano zdravstveno prosvjećivanje stanovništva poradi unapređivanja zdravlja šire populacije.
Budući da su programi i projekti za unapređenje i zaštitu okoliša, koje su usvojili WHO, Program za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP), Organizacija za hranu i poljoprivredu UN (FAO) i druga tijela UN-a više tehničke nego medicinske prirode, Stručni odbor za obrazovanje inženjera za okolišno zdravlje (ECEEEH, 1967.) istaknuo je potrebu za obrazovanjem sanitarnih inženjera i sanitarnog osoblja u ministarstvima zdravstva koje bi se učinkovito suočilo s problemima vodoopskrbe, gospodarenja otpadom, higijenom prehrane, kontrolom prijenosnika bolesti, unapređivanjem uvjeta stanovanja i dr.

Kompetencije Nakon završene nastave prema ovom programu studenti će moći / biti u stanju promicati  profesionalne kompetencije koje preferira Europska asocijacija za javno zdravstvo (ASPHER), a to su slijedeće:

 • Razviti znanje studenta u oblasti okoliša i zdravlja;
 • Biti će sposobni prepoznati i opisati načine ekspozicije ljudi noksama iz okoliša;
 • Identificirati zdravstvene hazarde;
 • Definirati održivi razvoj u smislu okolišnog i profesionalnog zdravlja;
 • Razumjeti etičke i zakonske principe koji se primjenjuju na okolišno i profesionalno zdravlje;
 • Objasniti nove trendove u zakonodavstvu;
 • Razumjeti osnovne koncepte okolišnog i profesionalnog zdravlja zasnovanog na dokazima;
 • Procijeniti zdravstvene i sigurnosne rizike, te uvoditi preventivne mjere;
 • Razmatrati načine za razvoj strategija prevencije za ciljne grupe na osnovu specifičnih rizika;
 • Biti sposobni pisati stručna izviješća o problematici okoliša i zdravlja;
 • Biti sposobni sudjelovati u javnim debatama;
 • Biti sposobni informirati javnost o konceptima rizika;
 • Biti sposobni sudjelovati u aktivnostima promocije zdravlja i prevencije bolesti;
 • Uzimati uzorke za laboratorijske analize;
 • Razumjeti metode laboratorijskih mjerenja;
 • Prepoznati koje laboratorijske metode su primjerene za identificiranje zdravstvenih rizika;
 • Obavljati sanitarne inspekcijske poslove.