Katedra bazičnih medicinskih znanosti I

Katedra bazičnih medicinskih znanosti I

Pročelnik katedre: doc. dr. sc. Danijel Pravdić

Kolegiji:
1. Biofizika
2. Biokemija
3. Anatomija
4. Fiziologija
5. Fizika
6. Fizika zračenja i elektronika