Katedra kliničkih znanosti II

Katedra kliničkih znanosti II

Pročelnik katedre: prof. dr. sc. Nikica Šutalo

Kolegiji:

1. Kirurgija
2. Ortopedija
3. Ginekologija
4. Prva pomoć
5. Traumatologija
6. Protetika i ortotika
7. Oftalmologija
8. Otorinolaringologija
9. Anesteziologija
10. Reanimatologija
11. Transfuzijska medicina
12. Intenzivna medicina