Katedra kliničkih znanosti III

Katedra kliničkih znanosti III

Pročelnik katedre: doc. dr. sc. Miro Klarić

Kolegiji:

1. Psihijatrija
2. Mentalno zdravlje
3. Neurologija
4. Odabrane teme iz neuroznanosti