Katedra radiološke tehnologije

Katedra radiološke tehnologije

Pročelnik katedre: prof. dr. sc. Miro Miljko

Dijagnostičko-terapijske metode u radiologiji

Kolegiji:

1. Uvod u radiologiju
2. Radiološka oprema
3. Radiološka propedeutika
4. Film i obrada
5. Kontrastna sredstva
6. Radiološki rječnik i norme
7. Teorija slikovnog prikaza
8. Radiološka anatomija i patologija
9. Radiografija skeleta
10. Kompjutorizirane radiološke metode
11. Multiplanarni prikaz struktura tijela
12. Konvencionalne radiološke metode
13. Magnetna rezonanca
14. Nuklearna medicina
15. Računala u radiologiji
16. Nove tehnologije u primjeni računala
17. Intervencijska  radiologija
18. Modificirane  radiološke metode
19. Ultrazvučna dijagnostika
20. Planiranje u radioterapiji
21. Radiobiologija i zaštita od zračenja
22. Radioterapija i onkologija
23. Digitalna subtrakciona angiografija
24. Kontrola uređaja i procesa
25. Nuklearno – medicinska instrumentacija