Katedra temeljnih medicinskih znanosti II

Katedra temeljenih medicinskih znanosti II

Pročelnik katedre: prof. dr. sc. Ivan Ćavar

Kolegiji:

1. Patologija
2. Mikrobiologija
3. Farmakologija
4. Patofiziologija
5. Epidemiologija