Katedra zdravstvene njege

Katedra zdravstvene njege

Pročelnik katedre: doc. dr. sc. Mirjana Vasilj

Kolegiji:

1. Osnove zdravstvene njege
2. Proces zdravstvene njege
3. Informatizacija u zdravstvenoj njezi
4. Administracija u zdravstvenoj njezi
5. Zdravstvena njega internističkih bolesnika
6. Zdravstvena njega kirurških bolesnika
7. Zdravstvena njega djeteta
8. Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
9. Zdravstvena njega onkoloških bolesnika
10. Zdravstvena njega umirućih bolesnika (palijativna skrb)
11. Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika
12. Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama
13. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
14. Zdravstvena njega u zajednici
15. Dijetetika
16. Filozofija i etika u sestrinstvu
17. Rad s grupom u sestrinstvu