Obavijest za studente 1.godine fizioterapije

Usmeni  dio ispita iz  kolegija Anatomija i histologija   kod  prof.dr.sc.Ljerke Ostojić  održat će se u srijedu  19.06.2024.u 09.00 sati  na Fakultetu zdravstvenih studija.

Raspored studenata za polaganje praktičnog dijela ispita iz kolegija Fizioterapijske vještine, Fizioterapija III i Specijalne kineziološke tehnike

Ovdje možete preuzeti raspored studenata za polaganje praktičnog dijela ispita iz kolegija Fizioterapijske vještine, Fizioterapija III i Specijalne kineziološke tehnike. Studenti koji su praktični dio ispita iz navedenih kolegija položili u prošloj akademskoj godini, dužni su ponovno polagati praktični dio ispita!

Prijava za praktični dio ispita iz kolegija Specijalne kineziološke tehnike, Fizioterapija III i Fizioterapijske vještine

Studenti koji žele pristupiti praktičnom dijelu ispita iz kolegija Specijalne kineziološke tehnike, Fizioterapija III i Fizioterapijske vještine dužni su prijaviti ispit kroz ISS najkasnije do utorka 11.06.2024. godine do 09:30 sati. Ukoliko student ne položi praktični dio ispita isti može odjaviti. Studenti koji su praktični dio ispita iz navedenih kolegija položili u prošloj akademskoj godini, dužni su ponovno polagati praktični dio ispita.

I. godina: Praktični dio ispita iz kolegija Klinička kineziologija

Praktični dio ispita iz kolegija Klinička kineziologija održat će se u četvrtak 20. lipnja i petak 21. lipnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati.

Praktičnom dijelu ispita mogu pristupiti samo studenti koji su položili ispit iz kolegija Anatomija i histologija i Biomehanika, te imaju uredno potpisan Katalog vještina.

Studenti koji žele pristupiti praktičnom dijelu ispita iz kolegija Klinička kineziologija dužni su prijaviti ispit kroz ISS sustav najkasnije do četvrtka 20. lipnja 2024. godine do 08:00 sati. Ukoliko student ne položi praktični dio ispita isti može odjaviti.

II. godina: Ispit iz kolegija Klinička medicina II

Ispit iz Kolegija Klinička medicina II održat će se prema sljedećem rasporedu:

Ljetni rokovi

I-rok 21.06.2024.  u 9.00h

Studenti su obvezni dostaviti pojedinačno prijavnice za svaki kolegij, najkasnije do 17.06.2024. do 12.30 sati.

II-rok  05.07.2024.  u 9.00h

Studenti su obvezni dostaviti pojedinačno prijavnice za svaki kolegij, najkasnije do 01.07.2024. do 12.30 sati.

Jesenski rokovi

I-rok 26.08.2024.  u 9.00h

Studenti su obvezni dostaviti pojedinačno prijavnice za svaki kolegij, najkasnije do 19.07.2024. do 12.30 sati.

II-rok  09.09.2024.  u 9.00h

Studenti su obvezni dostaviti pojedinačno prijavnice za svaki kolegij, najkasnije do 03.09.2024. do 12.30 sati.

OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA - LJETNA PRAKSA ak. 2023./2024. godine

U tijeku ljetnih praznika po završetku nastave II., IV. i VI. semestra obvezna je ljetna stručna praksa. Tijekom prakse vježbaju se praktične radnje i metodološki postupci s kojima se student upoznao u prethodnim godinama studiranja.

Ljetna stručna praksa je obvezni oblik nastavnog procesa koji se obavlja sukladno nastavnom planu i programu studija te izvedbenom planu nastave. Stručnoj praksi mogu pristupiti studenti koji su prethodno obavili upis u semestar/semestre studija u kojima se obavlja stručna praksa, sukladno nastavnom planu i programu studija.

Student u pravilu obavlja stručnu praksu u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar kao pridruženoj članici Sveučilišta u Mostaru, Domu zdravlja Mostar ili nekoj drugoj nastavnoj bazi s kojom je Fakultet u ugovornom odnosu, a prema rasporedu koje utvrđuje Povjerenstvo. Uz suglasnost Povjerenstva student može obaviti stručnu praksu i u ustanovi ili tvrtci koja u svom sastavu ima organizacijsku cjelinu koja se bavi stručnim poslovima koji su sukladni stručnom profilu njegovog studija.

Tijekom obavljanja stručne prakse, student izvodi vještine propisane studijskim planom navedene u knjižici stručne prakse. Po obavljenoj stručnoj praksi voditelj prakse ovjerava obavljanje propisanih obveza u knjižici stručne prakse. S uredno ovjerenom knjižicom stručne prakse student se javlja Predsjedniku povjerenstva za obavljanje stručne prakse koji u ISS sustavu ovjerava uredno obavljanje propisanih obveza. Uredno izvršavanje gore navedenih obveza uvjet je za ovjeru semestra i upis u viši semestar/ godinu studija.

 

Studenti su dužni javiti se svojim predstavnicima godine, kako bi bili upućeni i detaljno obaviješteni o svim detaljima u vezi prijava ljetne prakse.

Krajnji rok podnošenja prijave ljetne prakse će biti 20. travnja 2024. godine.

Naknadne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Knjižice za ljetnu praksu možete preuzeti u Skriptarnici Fakulteta.

Prijavnice možete preuzeti online, te popunjene u elektroničkoj formi dostavljati svojim predstavnicima.

Obavijest za studente 2. godine sestrinstva plava

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.