Ljetna praksa Dom zdravlja Mostar - sestrinstvo/primaljstvo

Studenti sestrinstva i primaljstva koji su prijavili ljetnu praksu za Dom zdravlja Mostar moraju se javiti glavnoj sestri Kristini Perić, bacc. sestrinstva zbog evidencija dolazaka  ( od 20. do 24. svibnja 2024. u 8,30 sati).

Tijekom obavljanja studentske prakse student je obavezan da se ponaša primjereno, poštuje pravila radne discipline i kućnog reda, kodeks oblačenja, te propisane mjere o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

III. godina: Rezultati ispita iz kolegija zdravstveno pravo i etika

OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA - LJETNA PRAKSA ak. 2023./2024. godine

U tijeku ljetnih praznika po završetku nastave II., IV. i VI. semestra obvezna je ljetna stručna praksa. Tijekom prakse vježbaju se praktične radnje i metodološki postupci s kojima se student upoznao u prethodnim godinama studiranja.

Ljetna stručna praksa je obvezni oblik nastavnog procesa koji se obavlja sukladno nastavnom planu i programu studija te izvedbenom planu nastave. Stručnoj praksi mogu pristupiti studenti koji su prethodno obavili upis u semestar/semestre studija u kojima se obavlja stručna praksa, sukladno nastavnom planu i programu studija.

Student u pravilu obavlja stručnu praksu u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar kao pridruženoj članici Sveučilišta u Mostaru, Domu zdravlja Mostar ili nekoj drugoj nastavnoj bazi s kojom je Fakultet u ugovornom odnosu, a prema rasporedu koje utvrđuje Povjerenstvo. Uz suglasnost Povjerenstva student može obaviti stručnu praksu i u ustanovi ili tvrtci koja u svom sastavu ima organizacijsku cjelinu koja se bavi stručnim poslovima koji su sukladni stručnom profilu njegovog studija.

Tijekom obavljanja stručne prakse, student izvodi vještine propisane studijskim planom navedene u knjižici stručne prakse. Po obavljenoj stručnoj praksi voditelj prakse ovjerava obavljanje propisanih obveza u knjižici stručne prakse. S uredno ovjerenom knjižicom stručne prakse student se javlja Predsjedniku povjerenstva za obavljanje stručne prakse koji u ISS sustavu ovjerava uredno obavljanje propisanih obveza. Uredno izvršavanje gore navedenih obveza uvjet je za ovjeru semestra i upis u viši semestar/ godinu studija.

 

Studenti su dužni javiti se svojim predstavnicima godine, kako bi bili upućeni i detaljno obaviješteni o svim detaljima u vezi prijava ljetne prakse.

Krajnji rok podnošenja prijave ljetne prakse će biti 20. travnja 2024. godine.

Naknadne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Knjižice za ljetnu praksu možete preuzeti u Skriptarnici Fakulteta.

Prijavnice možete preuzeti online, te popunjene u elektroničkoj formi dostavljati svojim predstavnicima.

Obavijest za studente 2. godine sestrinstva

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Obavijest za studente 2. godine sestrinstva roza

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.