Riječ dekana

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru osnovan je 2000. godine pod nazivom Visoka zdravstvena škola. Zbog izražene potrebe za višom razinom obrazovanja 2008. godine prerasta u Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Zgrada Fakulteta sa suvremenim prostorom i opremom uz Medicinski fakultet i Sveučilišnu kliničku bolnicu čini suvremeni biomedicinski centar na Bijelom Brijegu u Mostaru.

U akademskoj 2016./2017. godini je, uz već postojeće preddiplomske i diplomske (magistarske) studije, pokrenut i poslijediplomski doktorski studij „Zdravstvene znanosti“. Tako se magistrima sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije i sanitarnog inženjerstva omogućava obrazovanje na najvišoj akademskoj razini - osposobljavanje za znanstvenoistraživački i nastavnički rad na sveučilištu. Prvi preddiplomski studij primaljstva u Bosni i Hercegovini pokrenut je u akademskoj 2014./2015. godini na našem Fakultetu. U akademskoj 2022./2023. godini planiramo pokrenuti diplomski studij primaljstva kako bismo prvostupnicima primaljstva omogućili obrazovanje na višoj akademskoj razini.

Dakle, Fakultet zdravstvenih studija obavlja i razvija obrazovnu i znanstvenoistraživačku djelatnost tako da naši studenti tijekom studija stječu integrirano predmetno znanje i vještine, sposobnost kritičke procjene znanja i bavljenja istraživačkim radom.

Na taj način se obrazuju budući prvostupnici, magistri i doktori znanosti kao vrhunski zdravstveni stručnjaci i znanstvenici koji imaju važnu ulogu u procesu promocije zdravlja, prevencije i liječenja bolesti te postaju nezamjenjiva karika u zdravstvenom sustavu, što u širem smislu predstavlja misiju Fakulteta zdravstvenih studija. Sportske i društvene aktivnosti Studentskog zbora, uz kvalitetan obrazovni proces dodatno povećavaju zadovoljstvo naših studenata.

Dodatni motiv za odabir jednog od studijskih programa na našem Fakultetu je i grad Mostar za kojega je nobelovac Ivo Andrić rekao da je “od prirode povlašteni grad” s brojnim znamenitostima različitih kultura.

 

Dekanica Fakulteta zdravstvenih studija
prof. dr. sc. Vajdana Tomić