Povijest fakulteta

Fakultet zdravstvenih studija u Mostaru osnovan je u svibnju, a počeo s radom 2. listopada 2000. Uz ranije osnovanu Srednju medicinsku školu (1949 god.) i Medicinski fakultet (1997 god.) omogućeno je školovanje svih profila zdravstvenih radnika u Mostaru. U svibnju 2008. godine Visoka zdravstvena škola mijenja naziv u Fakultet zdravstvenih studija.
Fakultet zdravstvenih studija je visoko obrazovna ustanova u sastavu Sveučilišta u Mostaru, koja ustrojava i izvodi sveučilišne dodiplomske i diplomske studije, obavlja stručni i znanstveni rad u znanstvenom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravstva, te ustrojava i provodi izdavačku, bibliotečnu djelatnost za potrebe nastave znanstvenog i stručnog rada.
Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija i Senat Sveučilišta odobrio je pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva i specijalistički diplomski studij primaljstva u akademskoj 2011./2012. godini, te preddiplomskog sveučilišnog studija primaljstva, diplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva i poslijediplomskog doktorskog studija Zdravstvene znanosti u akademskoj 2014./2015. godini.
Fakultet zdravstvenih studija izvodi sveučilišne preddiplomske studije za stjecanje zvanja:

Sveučilišni preddiplomski studij (I ciklus)po Bolonjskom procesu:

Fakultetsko vijeće je donijelo odluku da se u akademskoj 2008/2009 godini osnuju magistarski (II stupanj) s 120 ECTS bodova.

Nastavni plan i program odobrilo je Fakultetsko vijeće i Senat Sveučilišta za sveučilišni diplomski studij – magistarski studij.

Diplomski studiji (II ciklus):

Poslijediplomski doktorski studij (III ciklus)

Nastavni plan i program prilagođen je europskim standardima.

History

School of Health Studies was established in Mostar in May, and began its operations on October 2nd, 2000. In addition to the previously established Medical Secondary School (1949) and the Faculty of Medicine (1997), it became possible to educate medical professional of all profiles. In May 2008, the School of Health studies was renamed to the Faculty of Health Studies. The Faculty of Health Studies at the University of Mostar is a higher education institution and a constituent unit within the University of Mostar. The Faculty conducts university undergraduate and graduate studies, performs professional and scientific work in the field of biomedicine, clinical medicine and public health, and structures and conducts publishing and library activity for the purpose of teaching professional and scientific work.

In the academic year 2011/2012 we adopted the curriculum for a university undergraduate study programme of sanitary engineering and a specialist graduate study of midwifery, as well as curriculums for the undergraduate study of midwifery, graduate study of sanitary engineering and postgraduate doctoral study “Health Sciences” in the academic year 2014/2015.

The Faculty of Health Studies conducts university undergraduate studies according to the Bologna process for following Bachelor titles:

- University undergraduate (baccalaureus) of nursing (180 ECTS)

- University undergraduate (baccalaureus) of physiotherapy (180 ECTS)

- University undergraduate (baccalaureus) of radiologic technology (180 ECTS)

- University undergraduate (baccalaureus) of sanitary engineering (180 ECTS)

- University undergraduate (baccalaureus) of midwifery (180 ECTS)

The Scientific-Teaching Council of the Faculty in the academic year 2008/2009 made a decision to launch a Master (graduate) program that would be awarded with 120 ECTS. The curriculum for the graduate university program was approved by the Scientific-Teaching Council and University Senate.

University graduate programs (2nd cycle):

- Clinical Healthcare

- Clinical Physiotherapy

- Radiologic Technology

- Sanitary Engineering

The Faculty of Health Studies conducts a university postgraduate study program “Health Sciences” since the academic year 2016/2017.

The Curriculum is adapted according to European standards.