Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije

Naziv studijskog programa

Fizioterapija

Ciklus

1. ciklus (preddiplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Kliničke medicinske znanosti / Zdravstvene znanosti

Akademski naziv

Prvostupnik/prvostupnica fizioterapije

Razina kvalifikacije po EQF

6

Trajanje studijskoga programa

3 godine, 180 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

3 godine/180 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija

Uvjeti za upis na preddiplomski studij

U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapije mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.

Ciljevi studijskog programa

  • procjena statusa korisnika i njegove potrebe za fizioterapijskim tretmanom
  • primjena kineziometrijskih i drugih mjerenja u svrhu dijagnosticiranja i evaluacije funkcije lokomotornog sustava prema dobi, potrebama i disfunkcijama korisnika
  • primjena treorijskih i praktičnih znanja za razvijanje, održavanje i obnavljanje  maksimalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti s ciljem očuvanja i jačanja zdravlja te prevencije bolesti i ozljeda
  • sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta, unaprijeđenju struke i profesionalnom razvoju kroz cijeloživotno učenje, kritičko i analitičko pristupanje problemu i razumjevanje osnova znanstveno-istraživačkog pristupa te nastavak studija na diplomskim studijima
  • samostalan rad pri zdravstvenim ustanovama i samostalno obavljanje poslova vezanih za planiranje, provođenje, nadzor i evaluaciju fizioterapijskog procesa
  • timski rad, humanistički i multidisciplinarni pristup korisnicima fizioterapijskih tretmana