Preddiplomski sveučilišni studij primaljstva

Naziv studijskog programa

Primaljstvo

Ciklus

1. ciklus (preddiplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Kliničke medicinske znanosti / Zdravstvene znanosti

Akademski naziv

Prvostupnik/prvostupnica primaljstva

Razina kvalifikacije po EQF

6

Trajanje studijskoga programa

3 godine, 180 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

3 godine/180 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito / Izvanredno  

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija

Uvjeti za upis na preddiplomski studij

U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Primaljstva mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.

Ciljevi studijskog programa

Obrazovanje stručnjaka za samostalni rad u kliničkim bolnicama   i domovima zdravlja, kao i jačanje uloge primalje u okviru javnog zdravstva, promocije zdravlja žena i obitelji

  • Razviti sposobnost prepoznavanja promjenjivih potreba žene/majke i djeteta kroz trudnoću i postnatalno razdoblje.
  • Omogućiti obrazovni okvir koji će potaknuti razvijanje vještina analize i kritičkog promišljanja i na taj način osigurati kompetentan pristup teoriji i praksi primaljstva.
  • Razviti svijest o relevantnim dokazima najnovijih istraživanja, te olakšati njihovu primjenu/implementaciju u primaljsku praksu.
  • Razviti sposobnost pravodobnog i razboritog prosuđivanja, kao i osigurati međunarodno priznato stručno visoko obrazovanje za rad u području zdravstva te omogućiti studentu stjecanje potrebnih kompetencija za rad u zvanju primalja kao i za nastavak studija na diplomskim studijima.