Preddiplomski sveučilišni studij radiološke tehnologije

Naziv studijskog programa

Radiološka tehnologija

Ciklus

1. ciklus (preddiplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Kliničke medicinske znanosti / Zdravstvene znanosti

Akademski naziv

Prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije

Razina kvalifikacije po EQF

6

Trajanje studijskoga programa

3 godine, 180 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

3 godine/180 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija

Uvjeti za upis na preddiplomski studij

U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Radiološke tehnologije mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.

Ciljevi studijskog programa

Osposobljavanje stručnjaka za rad iz sva tri područja radiološke tehnologije: dijagnostičko-interventne, nuklearno medicinske i radioterapijske tehnologije u bolničkim i izvanbolničkim ustanovama. Stručno osposobljavanje prvostupnika radiološke tehnologije koji će rukovati s uređajima, štiteći bolesnika i profesionalno osobljeod nepotrebnog izlaganja ionizirajućem zračenju.