Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Naziv studijskog programa

Sanitarno inženjerstvo

Ciklus

1. ciklus (preddiplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

„Područje biomedicine i zdravstva“

Znanstveno polje

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Akademski naziv

Prvostupnik/prvostupnica sanitarnog inženjerstva

Razina kvalifikacije po EQF

6

Trajanje studijskoga programa

3 godine, 180 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

3 godine/180 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito / izvanredno

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija

Uvjeti za upis na preddiplomski studij

U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.

Ciljevi studijskog programa

  • Postići kod studenata opća i specifična znanja i vještina potrebne za očuvanje i unapređenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva, te prevenciju bolesti primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi
  • Osposobiti studente za uočavanje, definiranje i sanaciju okolišnih čimbenika koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu, te provode opće i ciljano zdravstveno prosvjećivanje stanovništva radi unapređivanja zdravlja šire zajednice