Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva

Naziv studijskog programa

Sestrinstvo

Ciklus

1. ciklus (preddiplomski studij)

Vrsta

Sveučilišni studij

Znanstveno područje

„Područje biomedicine i zdravstva“

Znanstveno polje

Kliničke medicinske znanosti / Zdravstvene znanosti

Akademski naziv

Prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

Razina kvalifikacije po EQF

6

Trajanje studijskoga programa

3 godine, 180 ECTS

Ukupni broj ECTS bodova

3 godine/180 ECTS

Jezik

Hrvatski jezik

Način studiranja

Redovito / Izvanredno  

Nositelj studijskog programa

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstevnih studija

Uvjeti za upis na preddiplomski studij

U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.

Ciljevi studijskog programa

Osposobiti prvostupnika sestrinstva  za samostalno,  odgovorno i profesionalno provođenje zdravstvene njege u kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima.

Omogućiti obrazovni okvir koji će potaknuti razvijanje vještina analize i kritičkog promišljanja i na taj način osigurati pristup teoriji i praksi sestrinstva

Razviti svijest o relevantnim dokazima najnovijih istraživanja, te olakšati njihovu primjenu/integraciju u sestrinskoj praksi.

Razviti sposobnost pravodobnog i razboritog prosuđivanja, kao i osigurati međunarodno priznato stručno visoko obrazovanje za rad u području zdravstva te omogućiti studentu stjecanje potrebnih kompetencija za rad u zvanju prvostupnika sestrinstva kao i za nastavak studija na diplomskim studijima