Osnove zdravstvene njege

Ergonomija

Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija djece oboljele od retinopatije prematuriteta

Rehabilitacija nakon amputacije

Alternativne metode u sportu, rekreaciji i wellnesu

Sport osoba s posebnim potrebama i invaliditetom

Zdravstvena psihologija

Bioetika s komunikacijskim vještinama

Osnove radne terapije

Fizioterapijske vještine