PRIM I red+izv Fiziologija trudnoće V-skupine

Osnove instrumentiranja

Primaljstvo temeljeno na dokazima

Hipertenzivna bolest u trudnoći

Zdravstveno pravo i etika

Upravljenje u zdravstvu

Psihologija porodne boli

Fetalni nadzor u porodu

Osnove kliničke medicine

Osnove kirurgije