LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA V-skupine

Upravljanje u zdravstvu

Mogućnost slikovnog prikaza muskuloskeletnog sustava

Mogućnost slikovnog prikaza bolesti u neuroradiologiji

Konvencionalne radiološke metode

Teorija slikovnog prikaza

Laboratorijska dijagnostika

Osnove mikrobiologije

Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija djece oboljele od retinopatije prematuriteta

Enteralna i parenteralna prehrana