„MUTACIJA GENA ZA MTHFR C6777T I KONCENTRACIJE VITAMINA B12, FOLNE KISELINE, HOMOCISTEINA I VISOKO OSJETLJIVOG CRP-A U KRVI TRUDNICA S GESTACIJSKIM DIJABETESOM“

„MUTACIJA GENA ZA MTHFR C6777T I KONCENTRACIJE VITAMINA B12, FOLNE KISELINE, HOMOCISTEINA I VISOKO OSJETLJIVOG CRP-A U KRVI TRUDNICA S GESTACIJSKIM DIJABETESOM“