„Post COVID-19 sindrom i struktura dijagnoza bolesnika liječenih u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar“