Odluka o dodjeli dekanove nagrade za akademsku 2019./2020. godinu