Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru