Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima SUM-a