Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru