Odluka o ukidanju parcijalnog upisa godine - ponavljači 2022-2023