Odluka o visini naknade prilikom upisa obnove godine