ODLUKA ZNV FZS O UKIDANJU PARCIJALNOG UPISA GODINE