Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta u Mostaru