Pravilnik o priznanjima Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru