Zakon o izmjeni i dopuni okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovin