Osnove znanstveno istražiačkog rada V-skupine

I RAD Patologija V -skupine

III RAD Intervencijska radiologija V-skupine.doc

Dijagnostika i liječenje bolesti žućnih vodova

Urgentna radiologija

Dentalna medicina

Patologija

Medicina spavanja

Komunikacijske vještine

Njemački jezik I