Kliničko laboratorijska dijagnostika, osnove fizike i zaštita od zračenja