Riječ dekana

Fakultet zdravstvenih studija je jedna od najmlađih sastavnica Sveučilišta u Mostaru, osnovan 2000. godine kao Visoka zdravstvena škola. Ubrzano se razvija u prepoznatljivu instituciju koja educira studente, reproducira vlastiti znanstveno-nastavni kadar i učestvuje u međunarodnim projektima. Program razvoja fakulteta je usklađen s ciljevima Bolonjskog procesa, a u narednom četverogodišnjem periodu vodstvo fakulteta će nastojati integrirati nastavu povezivanjem srodnih nastavnih predmeta i podići kvalitetu vježbi.