ON LINE UPISI

Prijave za upis na Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru primaju se on-line

od 29. lipnja do 11. srpnja 2020. godine i to putem e-maila na adresu upisi@fzs.sum.ba