Alumni Fakulteta zdravstvenih studija

Svrha kluba je povezivanje svih generacija diplomiranih studenata s ciljem ostvarenja njihove trajne suradnje, cjeloživotnog obrazovanja, te uzajamnog interesa.

Vodeći se načelom cjeloživotnog obrazovanja, želja nam je i svrha djelovanja povezivanje, educiranje i druženje svih generacija diplomiranih studenata Fakulteta zdravstvenih studija bilo kao sudionik ili predavač organiziranih aktivnosti.

Članovi udruge mogu postati svi oni koji su završili prvi/preddiplomski ili drugi/diplomski ciklus Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Alumni je popularni naziv (latinskog podrijetla – starateljstvo, štićenik) za bivše studente nekog visokog učilišta. Alumni (lat. množina od alumnus) znači bivši pripadnik neke ustanove, najčešće sveučilišta (Alma Mater) koji ostaje u vezi s njom. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu pa na nekim sveučilištima imaju i stoljetnu tradiciju.

Ciljevi ALUMNI FZS:

- uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru i njegovih studenata nakon diplomiranja i magistriranja
- povezivanje nekadašnjih studenata u fakultetsku zajednicu ALUMNI FZS i izgradnja međusobnih odnosa suradnje
- promocija i unapređenje djelatnosti Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru kao institucije i kao članice Sveučilišta u Mostaru
- poticanje i unapređivanje znanstvenih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova ALUMNI FZS
- sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj razmjeni i suradnji, te uspostavljanje kontakata s ALUMNI klubovima u zemlji i inozemstvu

Pozivamo sve one koji su zainteresirani da nam se pridruže i da budu dio ove udruge, da svojim idejama, savjetima, aktivnošću ili na bilo koji drugi način sudjeluju u kreiranju i usmjeravanju rada, te provedbi aktivnosti.