"Značaj primjene sestrinske dokumentacije u bolničkom zdravstvenom sustavu"

U organizaciji Alumni kluba Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, održano je online edukativno predavanje na temu "Značaj primjene sestrinske dokumentacije u bolničkom zdravstvenom sustavu", a gost predavač je bio Glavni medicinski  tehničar Jozo Petrović iz Klinike Marienhospital, Aachen.

Ispred organizatora, Alumni kluba Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, sve prisutne je pozdravila doc. dr. sc Ivona Ljevak, dip. med. sr., zahvalila na velikom odazivu, te pozdravila gosta predavača s uvodnim riječima dobrodošlice.

Predavanju su nazočili studenti sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija svih akademskih godina, članovi Alumni kluba i medicinske sestre. Kroz jednosatno predavanje su imali priliku čuli iskustva dobre prakse iz procesa zdravstvene njege, usporediti dokumentaciju koja je zakonom definirana u BiH s dokumentacijom koja se implementira u Njemačkoj. Ovo predavanje je, razmjenom iskustva, usvajanjem novih znanja, dalo još jednom značaj sestrinskom dokumentu u procesu rada

Faculty of Health Studies Alumni

The purpose of the Alumni club is to connect generations of graduates with the aim of achieving their permanent cooperation, lifelong education and mutual interest.

Guided by principles of lifelong education, our desire is the connection, education and socialization of all generations of graduate students at the Faculty of Health Studies, both as a participant and an organizer of activities.

All students who have completed the first/undergraduate or second/graduate cycle of education at the Faculty of Health Studies can become members of the Alumni club.

Alumni is a popular name (Latin origin - guardianship, resident) for former students of a higher education institution. Alumni (lat. Plural of alumnus) means a former member of an institution, most often a university (Alma Mater) who remains in connection with the same. Alumni are very common around the world and at some universities they have a centuries-old tradition.

Goals of the Faculty of Health Studies Alumni:

 

We invite all those who are interested to join our club and become part of it, to share their ideas, advice and activity or in any other way participate in the creation and direction of work and implementation of activities.

Alumni Fakulteta zdravstvenih studija

Svrha kluba je povezivanje svih generacija diplomiranih studenata s ciljem ostvarenja njihove trajne suradnje, cjeloživotnog obrazovanja, te uzajamnog interesa.

Vodeći se načelom cjeloživotnog obrazovanja, želja nam je i svrha djelovanja povezivanje, educiranje i druženje svih generacija diplomiranih studenata Fakulteta zdravstvenih studija bilo kao sudionik ili predavač organiziranih aktivnosti.

Članovi udruge mogu postati svi oni koji su završili prvi/preddiplomski ili drugi/diplomski ciklus Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Alumni je popularni naziv (latinskog podrijetla – starateljstvo, štićenik) za bivše studente nekog visokog učilišta. Alumni (lat. množina od alumnus) znači bivši pripadnik neke ustanove, najčešće sveučilišta (Alma Mater) koji ostaje u vezi s njom. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu pa na nekim sveučilištima imaju i stoljetnu tradiciju.

Ciljevi ALUMNI FZS:

- uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru i njegovih studenata nakon diplomiranja i magistriranja
- povezivanje nekadašnjih studenata u fakultetsku zajednicu ALUMNI FZS i izgradnja međusobnih odnosa suradnje
- promocija i unapređenje djelatnosti Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru kao institucije i kao članice Sveučilišta u Mostaru
- poticanje i unapređivanje znanstvenih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova ALUMNI FZS
- sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj razmjeni i suradnji, te uspostavljanje kontakata s ALUMNI klubovima u zemlji i inozemstvu

Pozivamo sve one koji su zainteresirani da nam se pridruže i da budu dio ove udruge, da svojim idejama, savjetima, aktivnošću ili na bilo koji drugi način sudjeluju u kreiranju i usmjeravanju rada, te provedbi aktivnosti.