„Post COVID-19 sindrom i struktura dijagnoza bolesnika liječenih u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar“

„MUTACIJA GENA ZA MTHFR C6777T I KONCENTRACIJE VITAMINA B12, FOLNE KISELINE, HOMOCISTEINA I VISOKO OSJETLJIVOG CRP-A U KRVI TRUDNICA S GESTACIJSKIM DIJABETESOM“

„Utjecaj smjenskog rada na metabolički i cirkadijani ritam medicinskih sestara/tehničara“

„Utjecaj smjenskog rada na metabolički i cirkadijani ritam medicinskih sestara/tehničara“

Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim sindromom

Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim sindromom

Projekt „Decidualni CD4 , Foxp3 , CD25 i CD8 limfociti T u trudnoćama kompliciranim preeklampsijom“