Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Upisi na preddiplomske studije u akademsku 2023./2024. godinu vrše se preko sustava za online prijave i upise: e-Upisi https://upisi.sum.ba/

 

Za upis na prvu godinu studija slijedite upute koje se primjenjuju na upis studijskog programa kojeg ste izabrali:

-    Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva
-    Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije
-    Preddiplomski sveučilišni studij Radiološke tehnologije
-    Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
-    Preddiplomski sveučilišni studij Primaljstva

Uvjeti upisa:

-     Završeni četverogodišnji program srednje škole
-     ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
-     Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
-     Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Prijave za upis primaju se:

- Prijave za upis za II. (rujanski) razredbeni rok primaju se od 28. kolovoza do 8. rujna 2023. godine u sustavu za online prijave i upise ili osobno na Fakultetu zdravstvenih studija u terminu od 09:00 h do 12:00 h.

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente (originalni dokumenti se skeniraju i prilažu u sustav za e-Upise) :

  1. Izvadak iz matične knjige rođenih;
  2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
  3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
  4. *Potvrdu / rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu),

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti priznavanje svjedodžbi. Postupak priznavanja inozemnih svjedodžbi srednje škole provodi:
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona/ Ul. Stjepana Radića 3/III, Mostar (zgrada bivšeg Đačkog doma)
Telefon: 036/334-400, Fax: 036/316-792,    e-mail: monkshnk@tel.net.ba 
(vidjeti na: https://www.monkshnk.gov.ba/ u dijelu - sektori – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje - zahtjevi/obrasci)

ili 

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti / Ul. dr. Ante Starčevića b.b., Mostar
Telefon: 036 355-700 Fax: 036 355-742 e-mail: kabinet@fmon.gov.ba , info@fmon.gov.ba. (vidjeti na: http://www.fmon.gov.ba/Nostrifikacija/Index )

5. Potvrdu o prebivalištu,
6. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakulteta zdravstvenih studija;
7. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljuje, na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija, broj: 3381302271325623, Unicredit Bank d.d. Mostar ili elektronska uplata u sustavu za e-Upise.
8. Uplate iz inozemstva moguće je realizirati elektronski kroz sustav za e-Upise ili uplatnicom:

               Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
               IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
               SWIFT:  UNCRBA 22
               UniCredit Bank d. d Mostar

Razredbeni postupak temelji se na:
- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi 

- razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva i Primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije i Radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva:
Fizika, Biologija i Kemija 

TERMINI RAZREDBENOG ISPITA

Vrijeme održavanja razredbenih ispita u II. (rujanskom) razredbenom roku 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJSKI PROGRAMI

   VRIJEME ODRŽAVANJA

Sestrinstvo

 12. 09. 2023. u 9:00 sati

Radiološka tehnologija

 12. 09. 2023. u 11:30 sati

Primaljstva

 12. 09. 2023. u 14:00 sati

Fizioterapije

  13. 09. 2023. u 9:00 sati

Sanitarno inženjerstvo

  13. 09. 2023. u 11:30 sati

 

NAZIV STUDIJA

BROJ SLOBODNIH MJESTA

Studij sestrinstva

20

Studij fizioterapije

9

Studij radiološke tehnologije

12

Studij sanitarnog inženjerstva

24

Studij primaljstva

19

 

UPIS STUDENATA NAKON ZAVRŠENOG RAZREDBENOG POSTUPKA

Upis u I. godinu studija u drugom upisnom roku provodit će se od 18. do 22. rujna 2023. godine. 

Ovdje možete preuzeti Informativni letak Fakulteta zdravstvenih studija

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2023./2024. godine

 

 

Undergraduate university study

Undergraduate university study/Enrollment exam and conditions

Conditions of enrollment and optimal number of students

Undergraduate studies:

Finished four years of high school.

The enrollment is carried out based on the public competition and finished enrollment exam.

The council of the Faculty of Health Studies in Mostar establishes the optimal number of freshmen.

The enrollment exam is carried out by the Committee for enrollment in the first year.

 

The enrollment exam is based on:

Evaluation of general success in high school and the enrollment exam (knowledge testing).

 

The subjects which are included in the enrollment exam are:

Undergraduate university study of nursing and midwifery:

Anatomy, Physiology and Patient care

Undergraduate university study of physiotherapy and radiological technology:

Anatomy, Physiology and Physics

Undergraduate university study of sanitary engineering:

Physics, Biology and Chemistry

 

Based on the results of the enrollment exam, the Committee for enrollment forms a ranking list for each study and determines the candidates, who have, according to the competition, earned the rights for enrollment in the Faculty of Health Studies. Candidates who are enrolling in the Faculty of Health Studies, but who haven't learned Latin language for at least two years during their former education, are obliged to pass the Latin test by the end of the first semester.

Enrollment of first year students in the academic year of 2021/2022:

Undergraduate university study

Regular

Regular with payment

Part-time

Nursing

5

30+*5

30+*10

Physiotherapy

5

55+*10

/

Radiological technology

5

35+*10

/

Sanitary engineering

5

25+*10

5+*5

Midwifery

5

20+*5

10+*5

 

Regular – regular students for whom the Ministry of Education, Science, Culture and Sport provides payments.

Regular with payment – Regular self-financing students.

Part-time – Part-time student

*-foreign citizens

The candidates apply for the enrollment exam at the Student Administration with the following documents:

-Birth certificate (not older than 6 months)

-Graduation certificate

-Certificates from all four high school year (the certificates must be original or, if the candidate has applied at another faculty with the original documents, he/she must provide certified copies with a confirmation of the faculty in which the original certificates are held). Candidates who have foreign certificates must provide written validation for their certificates from the Ministry of Education, Science, Culture and Sport (street adress – Stjepana Radica 3/III) if they want to continue studying in Bosnia and Herzegovina.

-Original medical certificate on psychophysical capabilities.

-Residing certificate

-Payment of 50 convertible marks for enrollment exam expenses (bank account 3381302271325623 UniCredit Bank)

-A filled-out form from the Faculty

Note: Incomplete applications and applications sent via post will not be handled.

The July enrollment exams will be held on:

Study

Time

Nursing

12/07/2021. 9,00 

Midwifery

12/07/2021. 15,00

Radiological Technology

12/07/2021 12,00

Physiotherapy

13/07/2021 9,00

Sanitary Engineering

13/07/2021 12,00

 

Guide for future students academic year 2020/2021