test priznavanje

test priznavanje

Priznavanje obrazovnih isprava

POSTUPAK PRIZNAVANJA OBRAZOVNIH ISPRAVA STEČENIH NA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ILI INOZEMSTVU U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA

Osoba koja je stekla obrazovnu ispravu na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu Zahtjev za priznavanje obrazovne isprave u svrhu nastavka obrazovanja podnosi ustrojbenoj jedinici Sveučilišta na kojoj želi nastaviti obrazovanje