Studentski zbor

Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Utemeljen je Odlukom Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u Mostaru 2000. godine, kada je usvojen i Pravilnik o radu, temeljni akt Zbora i održani prvi studentski izbori.

Studentski zbor za cilj ima štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog fakulteta, ali i na razini Sveučilišta. Ima jedini legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta kojim pripada.

Studentski zbor svake godine organizira demokratske studentske izbore koji omogućuju studentima da biraju i budu birani za predstavnike svojih godina, fakulteta, te čitavog Sveučilišta. Mandat predstavnika traje jednu godinu.

Studentski zbor je organiziran na principu podružnica, a avaka podružnica djeluje na svome fakultetu. Studentski zbor trenutno broji 10 podružnica. Predstavnici podružnice sudjeluju u radu Fakultetskog vijeća fakulteta. Predsjednik i zamjenik predsjednika podružnice su ujedno i članovi Predsjedništva Studentskog zbora.

Predstavnici studenata akademske 2021./2022. godine

I ciklus

1. godina ime i prezime e-mail kontakt telefon
Sestrinstvo Katarina Katica Babić katarina.katica.babic@fzs.sum.ba 063 753 644
Fizioterapija Merjem Balić merjem.balic@fzs.sum.ba 062 783 567
Radiološka tehnologija Nejra Filan nejra.filan@fzs.sum.ba 061 799 038
Sanitarno Inženjerstvo Anamarina Kulaš anamaria.kulas@fzs.sum.ba 063 140 555
Primaljstvo Sanela Kelecija sanela.kelecija@fzs.sum.ba 062 119 233
2. godina ime i prezime e-mail kontakt telefon
Sestrinstvo Ena Alić ena.alic@fzs.sum.ba 060 300 60 80
Fizioterapija Tomislav Katić tomislav.katic@fzs.sum.ba 064 446 97 06
Radiološka tehnologija Zoran Ožegović zoran.ozegovic@fzs.sum.ba +385 98136 4051
Sanitarno Inženjerstvo Ana Nakić ana.nakic@fzs.sum.ba 063 719 354
Primaljstvo Marta Pelivan marta.pelivan@fzs.sum.ba 063 465 021
3. godina ime i prezime e-mail kontakt telefon
Sestrinstvo Marijana Bartula Ovčina marijana.bartula.ovcina@fzs.sum.ba 063 155 389
Fizioterapija Samra Kurtanović samra.kurtanovic@fzs.sum.ba 062 724 992
Radiološka tehnologija Leonardo Nikolić leonardo.nikolic@fzs.sum.ba 063 964 363
Sanitarno Inženjerstvo Nermin Zekić nermin.zekic444@gmail.com 061 738 405
Primaljstvo  Helena Pejić helena.pejic@fzs.sum.ba 063 617 485

 

II ciklus

1. godina ime i prezime e-mail kontakt telefon
Klinička zdravstvena njega      
Radiološka tehnologija Karla Djak karla.djak@fzs.sum.ba 063 516 303 
Sanitarno Inženjerstvo Ana Beljo anabeljo61@gmail.com 063 546 394
Fizioterapija      
2. godina ime i prezime e-mail kontakt telefon
Klinička zdravstvena njega Antonija Naletilić antonijanaletilic77@gmail.com 063 885 239
Radiološka tehnologija Maja Topalović marijofila21.6@gmail.com 063 878 877
Sanitarno Inženjerstvo Ana Planinić ana.planinic@fzs.sum.ba 063 299 776
Fizioterapija Marko Škipina marko.skipina@fzs.sum.ba 063 588 138