Zdravstveni glasnik 2015, May, No. 1

Sadržaj
VAŽNOST I ZNAČAJ ZNANOSTI NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Mladen Mimica, Dragan Babić, Ivan Vasilj
NADZOR NAD ZARAZNIM BOLESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Vesna Pehar, Ivan Vasilj, Slavica Mikulić
UČESTALOST METABOLIČKOG SINDROMA U OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE
Marko Pavlović, Dragan Babić, Pejana Rastović
PREVALENCIJA ZLOUPORABE MARIHUANE I HAŠIŠA MEĐU UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA U JAJCU
Anita Jakešević, Marko Martinac
REZULTATI PETOGODIŠNJEG PRAĆENJA INFEKTIVNE MONONUKLEOZE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ I DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
Julija Marković Tomak, Ivo Curić
POJAVNOST PSIHOAKTIVNIH TVARI U SREDNJOŠKOLSKE MLADEŽI
Marija Soče, Dragan Babić
ZNANJE, STAV I PRAKSA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA O CJEPLJENJU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA PROTIV INFLUENCE U SVEUČILIŠNOJ KLINIČKOJ BOLNICI MOSTAR
Ivan Mimica, Olga Šegvić, Jadranka Nikolić, Ivan Vasilj, Svjetlana Grgić
FRAKTURA KUKA: USPOREDBA NALAZA KONVENCIONALNE RADIOGRAFIJE I KOMPJUTORIZIRANE TOMOGRAFIJE
Marko Krpan, Miro Miljko
KOMPETENCIJE MEDICINSKE SESTRE U KONZULTATIVNOJ PSIHIJATRIJI
Ivana Blažinović, Andrea Gurović, Dalibor Karlović
DUHOVNOST I PSIHIJATRIJA
Branka Aukst Margetić