Zdravstveni glasnik 2017, May, No.5

Sadržaj
NIŠTA LAKŠE!
Ljerka Ostojić
PROCJENA UČINKOVITOSTI RANOG KINEZITERAPIJSKOG
TRETMANA U BOLESNIKA S MOŽDANIM UDAROM
Sara Andrić, Ljerka Ostojić
DIJAGNOSTIČKA VRIJEDNOST SREDNJEG VOLUMENA, BROJA TROMBOCITA I
TROMBOKRITA U AKUTNOJ EMBOLIJI PLUĆA
Marina Berberović, Danijel Pravdić
KVALITETA ŽIVOTA STUDENATA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Dajana Šimić, Dragan Babić
ANKSIOZNOST STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA U MOSTARU
PRIJE I NAKON ISPITA
Oliver Ljubić, Dragan Babić
LIČNOST ŽENA OBOLJELIH OD KARCINOMA DOJKE
Andrea Vlašić
UČINAK FIZIKALNE TERAPIJE NA FUNKCIONALNI OPORAVAK I KVALITETU
ŽIVOTA KOD BOLESNIKA S UGRAĐENOM ENDOPROTEZOM KOLJENA
Sanja Brkić, Lejla Obradović-Salčin, Vesna Miljanović Damjanović, Mirela Sušac, Ivana Alagić
ZDRAVSTVENO EKOLOŠKI ASPEKTI RAZVOJA GOLF TURIZMA U HRVATSKOJ I
BOSNI I HERCEGOVINI
Aleksandar Racz
PERCEPCIJA RODITELJA O KORIŠTENJU DJEČJE STOMATOLOŠKE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U CRNOJ GORI
Ljiljana Golubović, Boban Mugoša
MJERENJE KVALITETE ŽIVOTA VEZANE UZ ZDRAVLJE KAO MJERILO
USPJEŠNOSTI ZDRAVSTVENE SKRBI
Boris Kovač
ONKOLOGIJA JUČER, DANAS, SUTRA
Inga Marijanović, Teo Buhovac